Vertalingen in het Frans

Uit twee van mijn bundels zijn een aantal gedichten gekozen en in het Frans vertaald.

Als nieuwe, nu Franse, kleine bundeltjes zijn ze gedrukt.